Memòria 2015

20-01-16

Presentem la memòria de les nostres activitats en aquest passat any 2015.

http://adamprotectora.org//userfiles//memoria2015.pdf