Val la pena !

20-06-2013

Val la pena !

Encara continuem recollint gossos que pel seu aspecte semblan perduts, i que no podem retornar als seus propietaris per no portar el corresponent microxip.


La implantació del xip és obligatòria, d'acord amb la llei actual, i el no portar-lo és motiu de sanció. Amb el xip, les dades del propietari quedan enregistrades a l'AIAC, i és molt fàcil localitzar-lo.


Tanmateix, també és obligatori que tot gos porti en el collar una placa identificativa, amb el nom del gos i el telèfon del seu amo, amb el que és facil·lita la seva devolució, doncs qui el troba pot trucar directament al propietari, i no li cal  passar per la protectora.


Els gossos que és donen en adopció des de les protectores, tots surten amb xip, i si és de compra, us heu d'assegurar de que també el porta.


Amb xip i xapa, t'assegures recuperar el teu gos.


En cas de canvi de domicili o de número de telèfon, recordar que és necessari comunicar-ho a l'AIAC.


Si per algún motiu us veieu obligats a fer donació del vostre gos, assegureu-vos de que estarà ben atès, i no donar-lo sense haver fet el canvi de nom de propietari, doncs en cas de qualsevol incidència el responsable serà qui figuri com a propietari donat d'alta en l'AIAC. Aquesta gestió s'ha de fer a través d'un centre veterinari.

Val la pena assegurar-nos que fem tot el necessari per evitar la seva pérdua.