Estic pensant adoptar.

28-03-2015

Estic pensant adoptar.

Abans de decidir, fes-te aquestes preguntes:

Quin temps li puc dedicar?

Tinc espai suficient a casa?

Tota la familia hi està d'acord?

Si es posa malalt, li puc dedicar temps?

On i com passarà les vacances?

Puc fer front a totes les despeses que comporta tenir una mascota?

Tindré cura que hi hagi una bona convivència?

Estic al corrent de l'ordenança municipal de tinença d'animals?

Assumeixo alguna obligació legal al tenir una mascota?