GOSSOS PERDUTS O ABANDONATS

12-05-2016

Qué fer si trobes un gos que sembla perdut o abandonat

  • Apropar-te al gos i parlar-hi amb tranquilitat. Intentar veure si porta xapa i poder així trucar al telèefon inscrit.
  • Si pots, esperar una mica per la zona, per si apareix l'amo. Si estàs en una zona urbanitzada, preguntar als veïns si el coneixen.
  • Si no porta xapa, i pots, portar-lo a un veterinari, per comprovar si porta xip. Els veterinaris tenen la obligació de mirar el xip, de manera gratuïta. Només els profesionals poden veure les dades del propietari que figuran en el xip.
  • Si l'animal no té xip ni xapa, s'ha de trucar a la policia local, qui contactarà amb el servei de recollida d'animals de la ciutat on s'ha trobat el gos.
  • També pots ajudar a trobar els seus propietaris, penjant fotos del gos en les reds socials i pàgines web de protectores.

Que no s'ha de fer

  • Intentar agafar el gos si el veus amb por, si sembla agressiu o còrrer darrera seu.
  • Si trobes un gos que no t'hi pots atansar, avisa a la policia local, doncs podria ser atropellat o bé provocar un accident.
  • No t'emportis el gos a casa sense mirar si porta xip. Segurament ho fas de bona fe, però d'aquesta manera el gos no podrà tornar mai amb el seu propietari.
  • És molt important no emportar-se el gos a un altra ciutat o provincia diferent d'on s'ha trobat. Si el gos està perdut, i no porta xip,  portar-lo a kilòmetres d'on s'ha recollit, farà impossible que els seus amos el recuperin.

La identificació dels animals de companyia amb microxip és obligatoria, així com placa identificativa amb nom i telèfon del propietari.
S'han de censar en l'ajuntament del municipi on viuen.
Molt important: No oblidar actualitzar les dades del xip en el cas de canvi de domicili o número de telèfon.