Bongo

Bongo
Bongo per terra panxa enlaire, i l'Agus jungant amb ell.