a_951416166697.jpg
Luna no estava per la feina de ser fotografiada.