a_951416166758.jpg
Moon segueix opinant que no l'interessa.