Manifest de la CIPAC

11-03-2014

Manifest de la CIPAC

Manifest de les entitats protectores de Catalunya contra la petició de la FCM i de l'ACM de sacrificar animals als refugis.

Davant la noticia publicada en diferents mitjans de comunicació sobre la sol·licitud de la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) i de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) de modificar l'actual Llei de Protecció dels Animals per tornar a permetre sacrificar animals en els centres d'acolliment de Catalunya, la Comisió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya (CIPAC) exposa el següent:

 • Que la CIPAC representa a un centenar d'entitats que gestionen centres d'acolliment i associacions de protecció animal.
 • Que tant l'ACM com l'FMC, ja van sol·licitar davant el Parlament l'any 2011 la mateixa mesura.
 • Que han passat tres anys i la situació no ha millorat: els ajuntaments exigeixen el sacrifi d'animals però no han posat en marxa cap iniciativa per solucionar el problema de la superpoblació dels centres.
 • Que la situació actual en la que es troben els centres d'acollida es deu a la desidia i la inacció d'unes administracions que no han fet pràcticament res per disminuir l'abandonament d'animals. No han dut a terme polítiques de prevenció, ni campanyes informatives, ni de control i sancions, ni identificació, ni d'incentivació d'adopcions.
 • Que no hi ha valentia política per prohibir la venda i la cria d'animals de companyia i d'altres espècies, ni per imposar sancions exemplars als que abandonen, maltracten o crien il·legalment.
 • Que si hi haguès un control real de la identificació dels animals i de les cries, i sancions exemplars, l'abandonament disminuiria.
 • Que la majoria d'administracions locals no ha demostrat cap interès, ni han destinat recursos per denunciar els criadors il·legals dels seus muinicipis, no han fomentat la identificació ni l'esterilització. Pocs d'ells fan difusió de les campanyes que organitzen les entitats protectores amb recursos propis, com Sóc responsable (que fins el 30 de maig de 2014 proporciona la possibilitat d'identificar i esterilitzar gossos, gats i fures a preus inferiors als habituals)
 • Que pràcticament no s'obren expedients sancionadors per maltractament, abandonament, cria il·legal, no identificació dels animals, però si apliquen sancions a persones que cuiden i alimenten colònies de gats del carrer (competència municipal per llei) o porten el gos sense lligar en zones d'esbarjo no autoritzades ...
 • Que és irrisori que la Federació Catalana de Municipis es queixi en un estudi gastar 11 milions d'euros en gestió d'animals abandonats, quan en realitat això representa 1,46 € per habitant a l'any.
 • Que és una ironia que els municipis es queixin de les despeses que els comporta complir amb la legislació, quan molts ajuntament no tenen cap partida pressupostària per temes d'animals (no tenen contractat cap servei de recollida d'animals abandonats, no fan res pel control de les colònies de gats, etc...) I, quan contracten un servei, prefereixen fer-ho a empreses privades abans que amb associacions de protecció animal, que són les que realment promouen les adopcions i qui millor optimitza els recursos al no tenir afany de lucre.
 • Que per tot el que s'ha exposat anteriorment, tornar a legalitzar el sacrifici en els centres d'acolliment seria un enorme retrocés moral i ètic que posaria en qüestió la categoria moral dels polítics que ens representen.

                                                                            CIPAC, 5 de març de 2014.

 

Autor: CIPAC