publicacion

02-02-2017

 Engeguem la sisena campanya d’esterilització i d’identificació d’animals de companyia!

Des de la Fundació FAADA, us volem informar que iniciarem una nova campanya d'esterilització i/o identificació d'animals de companyia a preus promocionals dirigida als particulars. L’any passat vam aconseguir identificar 13.622 identificacions i esterilitzacions d’ animals de companyia d’arreu de Catalunya en menys de 3 mesos. L’èxit d’aquest campanya és degut també a la difusió que feu les entitats i que fa possible que molta gent que per manca de recursos no es decidia a esterilitzar i identificar, aprofitin l’oportunitat de fer-ho gràcies a uns preus més econòmics.

Els preus, que la fundació estableix com a criteri de selecció per als veterinaris que es vulguin adherir a la campanya, s’han elaborat tenint en compte dos factors: l’actual preu de l’IVA i el context de crisi en el que ens trobem. Els centres veterinaris que lliurement optin per unir-se a la campanya, hauran d’aplicar com a preus màxims els que establim seguidament, però tindran plena autonomia per decidir aplicar qualsevol preu per sota d’aquest llindar.

Les esterilitzacions es faran només en el cas que l’animal estigui identificat amb microxip. És un requisit indispensable per poder acollir-se als preus promocionals de la campanya. L’import de totes les actuacions veterinàries es pagarà directament al centre corresponent.

 Funcionament

 La campanya estarà en vigor entre els dies 1 de febrer i 30 d’ abril de 2017. Els propietaris dels animals s’hauran d’inscriure a la web de la campanya (www.socresponsable.org). Tots els propietaris hauran de tenir i presentar al centre veterinari el número de registre d’inscripció a la campanya corresponent als seus animals.

A continuació us detallem el procés de la inscripció:

És necessari el número de registre d´inscripció per poder accedir als serveis d´identificació i esterilització a preus promocionals.

Un cop el propietari hagi omplert el formulari al web www.socresponsable.org, automàticament rebrà un número de registre que anirà numerat amb els següents caràcters: FAADA-SR17-XXXXXX (6 dígits alfanumèrics). Amb aquest número controlarem el volum d’animals registrats. El particular trucarà al veterinari per demanar hora i sempre haurà de lliurar el número d’inscripció. En cas que es necessiti, es podrà comprovar en tot moment si la persona que està realment inscrita, doncs cada número d’inscripció va vinculat al DNI de la persona. En cas que la persona no recordi el número d’inscripció ó inscripcions (en cas que hagi inscrit més d’un animal), es podrà verificar introduint el DNI.

 

                                                  Preus màxims en els serveis veterinaris (per animals sans):

• IDENTIFICACIÓ 35€ AIAC/20€ ANICOM

• ESTERILITZACIÓ FEMELLA GATA: 90€

• ESTERILITZACIÓ MASCLE GAT: 60€

• ESTERILITZACIÓ FEMELLA GOSSA (de menys de 20KG): 170€

• ESTERILITZACIÓ FEMELLA GOSSA (de 20 a 30KG): 190€

• ESTERILITZACIÓ FEMELLA GOSSA (a partir de 30KG): 220€

• ESTERILITZACIÓ MASCLE GOS: 120€

• ESTERILITZACIÓ FEMELLA FURA: 80€

• ESTERILITZACIÓ MASCLE FURA: 60€

• PANELL SANGUINI: 50€ ( opcional, segons criteri del veterinari)

 

Autor: Faada