M'he trobat un gos. He perdut el meu gos. Que fer?

01-08-2019

En el cas de trobar-se en el municipi de Masnou un gos que se'l veu abandonat, el primer a fer és retenir-lo i tot seguit trucar a la policia local qui ens avisará i inmediatament l'anirem a buscar en el més breu espai de temps possible.Un cop en les nostres instal·lacions, comprovarem si és portador de xip, per esbrinar   qui és el seu propietari i poder trucar-li per que el vingui a recollir

El preu de la recollida és de 50,00 €. Un cop passades 24 hores de la recollida, es cobrarán 5,00 € per dia d'estància en la protectora. En el cas de no portar xip i no ser reclamat, un cop passats els vint dies que asenyala la llei, podrà ser donat en adopció.

´
Si has perdut el teu gos, en primer lloc truca a la policia local per si algú l'ha trobat i s'ha posat en contacte amb ells, i també ens pots enviar fotografia del gos, per que puguem fer-ne difusió i facil·litar que sigui trobat el més aviat possible.  Es recomana trucar a les protectores més properes, així com a las policies dels pobles del voltant, doncs els gossos es poden desplaçar uns quans kilòmetres.