Qui som

Qui som

Adam va nèixer l'any 2002. És una ssociació sense ànim de lucre, en la que no es sacrifica cap animal, si no és per motius de sofriment i sempre sota el control veterinari.

Estem enregistrats a la Generalitat amb el número 26109, nucli zoològic B2500871 y Nif G62887146

L'espai en el que estan instal·lades les gàbies, és propietat de l'Ajuntament de Masnou, i cedit a la nostra protectora, per dur a terme la nostra tasca de cada dia.

Tasca

La nostra tasca consisteix en la recollida dels gossos perduts o abandonats en el municipi de Masnou. En el primer cas fem per localitzar els seus propietaris i tornar-los, i en el segon, ens en fem càrrec per trobar families d'adopció.  Comporta un treball, doncs no sempre estan sociabilizats o bé presentan algún tipus de malaltia, però amb l'ajut i dedicació de tots els responsables i voluntaris, s'acaba aconseguin.

On estem

Ens trobem, en el terme municipal de Teià, entre Masnou i Premià de Mar.

Avís legal

Que, d'acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CPMSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades o èr el que es deroga la Dorectiva 96/46/CE (Reglament General de protecció de dades) en nom de ADAM, la informació que ens facil·lita amb la fi de proporcionar el servei sol·licitat, tasques pròpies de la gestió administrativa de l'Associació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb la nostra Associació o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers, tret els casos en que existeixi una obligació legal.

Vosté tè dret a obtenir confirmació sobre si en ADAM estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva suspensió quan les dades ja no siguin necessàries.