El nostre Equip

Els membres de la Junta Directiva

PRESIDENTA: M. Carmen Cárdenas Estrada. VICEPRESIDENTA: M. Teresa Gisbert Borràs. TRESORERA: Andrea Cucurny Marín. SECRETARI: Francesc Manel Millán López. VOCALS: Margarita Ribas Liñan, Anna Oromí Argemí, Maud Bertrand. Mercedes Grande Roa. Teresa Mirapeix García.