No es per estar-ne orgullosos.

11-05-2009

No és per estar-ne orgullosos

Segons l’estudi Anual sobre l’Abandonament que porta a terme la Fundación Affinity, s’ha arribat a les dades estimades de 118.229 gossos recollits en el transcurs de l’any 2008, en tot el estat espanyol.

D’aquests, i sempre segons les dades de la Fundación Affinity, el 14 % van poder ser retornats als seus propietaris, 29 % van ser adoptats, 15 % eutanasiats i un 31% estan encara en els refugis.

La comunitat d’Andalusia, ocupa el primer lloc amb 19.247 recollides, i Catalunya té “l’honor” d’aparèixer en segon lloc amb 17.708.

La xifra augmentaria si s’hi afegeix els que moren atropellats per les carreteres i autopistes, més els que es queden ensalvatgits per les muntanyes.

Si un 15% s’ha eutanasiat, vol dir que s’han sacrificat un total de 17.734 gossos, i no tots ho hauran estat per raons humanitàries davant el patiment en una malaltia, si no per que es continua sacrificant.

Que a Catalunya, on voldríem ser capdavanters en el tema de protecció als animals, s’hagin recollit un total de 17.808 gossos entre perduts i abandonats, no es com per  sentir-nos orgullosos, ben al contrari, es per estar ben avergonyits, i ens fa veure que encara estem lluny de formar una societat respectuosa cap els animals.

Com a dada curiosa, la comunitat on s’han efectuat menys recollides, ha estat la d’Astúries, amb 1.360 gossos.

Hem de tornar a insistir un cop més, que adoptar o comprar un gos, ha de ser sempre una decisió a prendre per tots els membres de la família, sabent que un nou membre entrarà a formar part, i del que s’haurà de tenir cura en tots els aspectes, físics i emocionals.

No ens fem gaires il·lusiones, però tot i així, ens agradaria tener una molt agradable sorpresa quan arribin les dades corresponents a l'any 2009.